Christmas

świąteczny slalom-Zwykle Zycie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An illustration for Zwykłe Życie magazine, about how it is really hard sometimes to make it through Christmas.